Feng shui & biznis

Viete, že usporiadanie pracovného priestoru vplýva na Vašu produktivitu? 

Viete, že možno viac ako tretina problémov vo Vašej firme môže súvisieť s nevhodným rozložením Vášho pracovného priestoru? 

 

Harmonické vzťahy, dobrá komunikácia, pevné fyzické aj duševné zdravie a hladko fungujúce pracovné a výrobné procesy sú pokladom úspešných firiem. Ich synergický efekt vidíme v zhmotnení energie do spoločného finančného výsledku. Významnou mierou Vám k tomu môže napomôcť aj vhodné členenie a usporiadanie firemných priestorov. 

Vlastnosti priestoru a času vytvárajú prostredie, v ktorom tvoríte svoje vízie, budujete firemné stratégie, investujete svoju energiu a čas, riadite a vykonávate každodenné činnosti. To všetko ide ľahšie v harmonickom pracovnom prostredí. Preto mnoho veľkých významných spoločností na celom svete v posledných rokoch úspešne využíva niekoľko ticícročné znalosti tradičného feng shui pre podporu svojho biznisu. Tradičné feng shui sa venuje skúmaniu vlastností priestoru a času a ich vpyvu na naše životné udalosti.

Ak je problém v priestore, spravidla vždy sa po určitom čase prejaví aj v realite každodenných udalostí, ktoré zažívate.

Riešenie pre Váš biznis:

 • členenie obchodných a kancelárskych priestorov
 • návrhy vhodných tvarov a farieb
 • smerovanie pohybu zákazníkov v obchodných priestoroch
 • podpora predaja Vašich produktov a služieb
 • návrh ošetrenia priestorov pri problémoch:

              - s hotovosťou
              - s generovaním aktív
              - s firemnými procesmi
              - s manažmentom financií
              - v krízovom manažmente
              - so stagnáciou pracovných aktivít
              - s riadením a firemnou kultúrou

     Feng shui projekt firmy, predajne, kancelárií obsahuje textovú a výkresovú časť, ktorá má rozsah strán A4 v závislosti od veľkosti objektu, pre ktorý sa Feng shui projekt spracováva. Pre vypracovanie projektu je dôležitá osobná obhliadka priestoru s okolím, jeho zameranie a osobná konzultácia. 

    Od Vás požadujeme nasledovné podklady:

 • pôdorys priestoru v mierke 1:50, príp. 1:100 s rozmermi a zakreslenými oknami a dverami, ak je objekt viacpodlažný, tak pôdorys každého podlažia
 • dátum kolaudácie domu alebo ukončenia kompletnej rekonštrukcie (výmena okien, dverí, podláh, strechy)
 • dátum nasťahovania sa do objektu
 • dátum narodenia majiteľa, riaditeľa a ďalších dôležitých ľudí, v prípade menšej firmy dátumy narodení všetkých zamestnancov

Vypracovaný projekt zahŕňa: 

 • profesionálne zameranie Vášho pracovného priestoru
 • výpočet a určenie vhodných a nevhodných svetových strán pracovníkov firmy
 • prehľadný dokument s podrobným popisom a návrhom pre ošetrenie priestoru
 • rozmiestnenie najdôležitejších častí - pracovné stoly, pokladňa, účtovníctvo, sklad 
Odovzdanie projektu prebieha formou konzultácie, pričom je Vám vysvetlený obsah projektu a doporučené zmeny a ošetrenia.
 
 • Feng shui projekty vykonávame v rámci celého Slovenska