Pyramída & zdravie


Relax a regenerácia 

Dĺžka terapie: 90 min.

Cena terapie: 25,- 

 

Cena zahŕňa:  

                       - osobnú konzultáciu

                       - pobyt pod pyramídou                    

                       - poradenstvo v oblasti stravovania a cvičenia

                       - podávanie podporného čaju a pyramídovej vody

 

Príďte si aj vy vyskúšať účinky pyramídovej energie !

Pyramídová terapia patrí k alternatívnym liečebným metódam. Najčastejšie sa s ňou stretávame v kúpeľoch, v  salónoch krásy ale aj vo wellness centrách a prvý kontakt sa spravidla nezaobíde bez zdravej skepsy.

     Pyramídová energia je v posledných rokoch znovu objavovaná a vyhľadávaná. Existuje množstvo hypotéz a štúdií, ktoré sa týkajú účelu a významu. V súčasnosti  sa pôsobením  pyramíd zaoberá celý rad osôb z oblasti vedy, výskumu a liečiteľstva.

    Pyramída v sebe koncentruje energie vesmíru a zeme nezávisle od toho, či je to masívna stavba, alebo len konštrukcia postavená z tyčí. Ako tvarový žiarič sústreďuje do svojho stredu veľké množstvo energetického žiarenia, ktoré prirodzeným spôsobom pomáha všetkým bunkovým procesom.

    Ide o zložitý ale presný  mechanizmus, ktorý pracuje bez nášho vedomia, pretože samotné telo najlepšie vie, kde mu energia chýba. Pobyt pod pyramídou pomáha načerpať a zharmonizovať energiu pre správnu činnosť buniek. Harmónia v premiestňovaní buniek je predpokladom dlhého a zdravého života.

    Táto pomocná terapia sa vo svete využíva v zdravotníckych zariadeniach, ktoré vo svojej filozofii liečby vychádzajú z celostnej medicíny. Stavy pacientov pod dozorom renomovaných lekárov potvrdili, že používanie pyramíd k liečeniu spôsobuje celkové ustúpenie choroby.

  Liečivé účinky pyramídy:

-        Upravuje psychickú rovnováhu

-        Regeneruje celý organizmus

-        Upravuje vysoký aj nízky tlak

-        Podporuje hojenie pooperačných zákrokov

-        Pomáha pri chudnutí

-        Zmierňuje a odstraňuje bolesti kĺbov, svalov, kostí a chrbtice

-        Uvoľňuje stuhnutosť svalov

-        Zmierňuje šumenie v ušiach

-        Lieči pečeň poškodenú alkoholom a liekmi

-        Lieči pľúca poškodené fajčením a prašným prostredím

-        Lieči priedušky, astmu a celé dýchacie ústrojenstvo

-        Likviduje následky žiarení od počítača a mobilu

-        Chráni pred infarktom a mozgovou príhodou

-        Omladzuje a zjemňuje pokožku tváre a celého tela

      Pobyt pod pyramídou pomáha  načerpať a zharmonizovať energiu, uvoľňuje psychické a fyzické napätie. Je vhodný pre deti aj dospelých – pre všetkých, ktorí hľadajú stratené zdravie, regeneráciu a relaxáciu, chcú podporiť samoliečiace schopnosti svojho organizmu, uvoľniť napätie a stres, zlepšiť spánok, liečiť nespavosť, bolesti hlavy, migrény, zvýšiť či obnoviť pracovnú aktivitu a koncentráciu pri práci a učení.

Podstata a účinky pyramídovej energie

     Sily iniciované pôsobením prirodzených polí sa podieľajú na väčšine procesov prebiehajúcich v ľudskom tele. Tieto vnútorné sily vznikajú vo zvláštnej harmónii so zemským magnetickým poľom a pôsobením vesmíru. Vďaka nim krv prúdi  žilami,  iony sa pohybujú vo vnútri i mimo bunkovej tekutiny a prebieha metabolizmus.

     Tvar pyramídy harmonizuje kozmickú energiu -  podľa čínskych praktík:  jin a jang. Na vrchole pyramídy je jin a dole pri základni je jang. V 1/3 výšky sa tieto energie prelínajú a tu vládne dokonalá harmónia. Energetické pole vo  vnútri pyramídy je silnejšie a preto priaznivo pôsobí na zdravotný  stav – harmonizuje energetické centrá v tele, čím dochádza k liečeniu telesných orgánov.

     Pri prvom pobyte pod pyramídou nie sú zmeny až tak viditeľné, ale po niekoľkých návštevách  ľudia cítia mravenčenie, pocit tepla, kľud, oslobodenie sa od napätia. Prvý pobyt v pyramíde slúži na oboznámenie sa s jej priestorom, no už po 15 minútach začne organizmus reagovať. Mierne sa rozšíria cievy a zlepší sa prekrvenie tela, zároveň sa príjemne čistia myšlienky, odbúrava sa nahromadený stres a únava.

     Ľudia, ktorí sa o energiu pyramíd zaujímajú hlbšie, dobre vedia, že jej zostavenie nie je náhodné a že má veľmi striktné pravidlá čo sa týka rozmerov ako aj smerovania do svetových strán. Ten, kto ich nepozná a prvý raz skúša zostrojiť pyramídu podľa návodu v knihe, zvyčajne skončí s peknou ale neefektívnou dekoráciou. Napr. pre energiu na liečenie je potrebná výška  1,6  až 2 m.

     V čom spočíva princíp pyramídového efektu? Odborníci sa domnievajú, že pyramída funguje podobne ako akumulátor. Sústreďuje energiu a vo vnútri vytvára silné polia, ktoré pôsobia na ľudí, ale aj na predmety nachádzajúce sa vo vnútri pyramídy. V podstate prostredníctvom svojho tvaru je pyramída schopná spojiť kozmickú energiu so zemským magnetizmom.

     Frekvenčný signál pyramídovej energie zosilňuje výkon mozgových vĺn ako aj posilňuje koncentráciu  či pamäť. Účinky pyramidálnej sily sa nesústreďujú iba na fyzikálnu oblasť, ale zasahujú aj do duševných oblastí  človeka. Preto je tu možnosť vysoko pozitívnej rehabilitácie osôb napr. u zločincov alebo osôb s rôznorodými poruchami osobnosti.

     Liečba trvá o niečo dlhšie, je však klinickou praxou dokázané, že po aplikovaní liečby pomocou pyramídovej energie si telo vybuduje imunitu a choroba sa už viac nevráti.

     Slovo pyramída  je zložené z gréckeho pyro – oheň a zo slova amid, čo znamená nachádzať sa uprostred. Takže „ oheň uprostred. „

Príďte si aj vy vyskúšať účinky pyramídovej energie !